Nivid IT - Assembly

Custom Assembly

Desktop PCs for gaming and professional use

Experience Precision PC Building Tailored to Your Needs

Unlock the true potential of your computing with custom PC assembly that ensures top performance and reliability.

Why settle for a standard, off-the-shelf computer when you can have one designed specifically for your needs? At our custom PC assembly service, we recognize that each user has unique requirements. We carefully select high-performance components that not only meet but exceed your expectations, ensuring a system that offers speed, reliability, and longevity.


Whether you're a gamer looking for high frame rates, a professional requiring powerful computing for demanding software, or someone who values swift and efficient performance, our custom-built PCs are designed to perfectly match your lifestyle and computing needs.

How we work:

1. Persoonlijk Consult

We beginnen met een kennismakingsgesprek om uw specifieke wensen vereisten te begrijpen. Deze informatie helpt ons beter om gepaste componenten te selecteren voor uw nieuw systeem.

  • Monitoren: We gaan na wat uw huidige en toekomstige monitorconfiguratie is.
  • Randapparatuur: We houden rekening met de benodigde aanslutingen voor uw randapparatuur.
  • Uitbreidingsmogelijkheden: Indien gewenst, en waar mogelijk, houden we upgrade routes open om een future-proof systeem te bouwen.
  • Softwarebehoeften: Veelgebruikte software zoals grafische ontwerptoepassingen, games of zakelijke software, spelen ook een belangrijke rol.
  • Besturingssysteem: Indien gewenst, wordt een Windows OS (10, 11) of bij voorkeur een Linux OS (Ubuntu, Mint, PopOS) geïnstalleerd na assemblage, of wordt uw bestaand systeem overgedragen.

2. Budget Bespreking

Samen met u bespreken we uw gewenst budget voor de assemblage van een nieuwe computer. Samen met de reeds verzamelde informatie, start onze selectie aan onderdelen.

3. PartPicking

We opteren steeds voor hoogwaardige componenten van reputabele merken binnen hun prijsklasse en stellen één of meerdere lijsten aan compatibiele componenten op. We bezorgen u deze lijst(en) samen met verkooppunten die deze PC onderdelen aanbieden zodat u deze kunt bestellen. Het afleveradres kan mits voorafgaande afspraak ingesteld worden op het adres van Nivid om het assemblageproces te vereenvoudigen.

4. Levering

Wanneer de onderdelen bij ons zijn geleverd, controlleren we de inhoud van uw bestelling en vergelijken de geleverde onderdelen met de bestelbon en gaan na dat de zegels van verzegelde verpakkingen intact zijn. Bij vaststelling van onregelmatigheden, schade of defecten bij levering, wordt u steeds op de hoogte gesteld om hierna contact op te nemen met de eindverkoper. Indien geen problemen zijn vastgesteld, starten we met de assemblage van uw computer.

5. Assemblage en Tests:

Nu begint het technische werk. en assembleren uw systeem met uiterste precisie. Na de assemblage stellen we aangeraden BIOS configuraties in, en wordt een besturingssysteem geïnstalleerd of overgedragen.

Bij het gebruik van Windows, verzorgen we de installatie van recente Windows Updates, alsook de nodige Drivers voor uw nieuwe hardware. Tot slot voeren we uitgebreide tests uit om ervoor te zorgen dat de computer voldoet aan de verwachte prestaties en temperaturen.

6. Ingebruikname en Follow-up:

Zodra alles is voltooid, wordt uw systeem klaargezet voor ophaling, samen met alle originele verpakkingen en reserve onderdelen. We informeren u over het gebruik van uw nieuw systeem, waar u op dient te letten, alsook hoe u op zelfstandige basis de behuizing kunt openen en luchtfilters dient te reinigen.

Na uw ingebruikname volgen we graag met u op om na te gaan of alles naar wens verloopt. Bij enige problemen is assistentie op afstand mogelijk. Tevredenheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit.

What makes us special

Choosing between a custom-built PC and a prebuilt computer involves more than just cost—it's about getting the best fit for your specific needs. Our custom PC assembly service offers precision, quality, and service that mass-produced systems can't match.

Flexibility and Quality

Tailored Specifications

Unlike prebuilt systems aimed at the general market, each component in our custom PCs is selected based on your unique requirements, ensuring optimal performance for your activities.

High-Quality Components

We use only top-tier parts from trusted brands, ensuring that your system is reliable, powerful, and built to last longer than off-the-shelf options.

Rigorous Performance Testing

Every custom PC undergoes extensive performance and stability testing, ensuring your system is optimized for peak performance. This validation process reduces technical issues for a reliable user experience.

Expert Setup and Support

Adjusted Configurations

Our assemblies are set up with specific BIOS configurations tailored to maximize the effectiveness of your chosen hardware.

Ongoing Personal Support

Post-assembly, we offer direct support to help with any issues or upgrades, a service rarely matched by prebuilt PC providers.

Cost Efficiency

Investing in a custom PC means better long-term value. Your system will be future-proof, more adaptable to new technologies, and more cost-effective over time due to its extended lifespan and energy efficiency.

Practical Information

The processing time for our services varies depending on the complexity of the task and the availability of parts. We aim to complete most services within 1-2 business days after all required parts/products have been delivered to us, but some tasks may require more time. We will always provide you with an estimated completion time.

The warranty on your purchases is always in your name. Nivid only offers consulting, assembly, installation, configuration, repairs and maintenance of/on computers to achieve a ready-to-use computer. If irregularities, damage or defects occur that are discovered upon delivery or within the warranty period of your parts, you must contact the final seller from whom you ordered the parts.

Nivid is not responsible for damage, accidents or theft during the transport or delivery of products, and is covered by professional liability insurance in respect of the professional services offered.


More information:

Nivid - Terms and Conditions FOD Economie - Garantie en consumentenbescherming

Location

  • Nivid IT Solutions
  • Stasegemsesteenweg 183
  • 8530 Harelbeke

Contact

Visiting hours

  • Mon-Fri: 10:00 - 19:00 (By appointment only)
  • Sat-Sun: 13:00 - 18:00 (By appointment only)

Klaar voor een onderhoudsbeurt?

Nivid Deep Clean

Your solution to dust-free PCs, laptops and gaming consoles!

Maak een afspraak