Nivid Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

 • Nivid: Cespedes Arkush, Alan (handelsnaam: Nivid, Nivid IT) gevestigd te Harelbeke, BE onder ondernemingsnr. BE 0722.938.327.
 • Klant: degene met wie Nivid een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Nivid en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als priv√© persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nivid.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen, offertes en aanvaarding

 • Aanbiedingen en offertes van Nivid zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
 • Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Nivid slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Content delivery

Heropstart project

Revisions

Review and Approval

Review window, days to get back to me

Out of scope