Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 18/05/2024

1. Definities:

 • Dienstverlener: De partij die diensten verleent die in deze overeenkomst worden benadrukt, Nivid;
 • Partijen: Dienstverlener en Opdrachtgever samen;
 • Nivid: Cespedes Arkush, Alan (handelsnaam: Nivid, Nivid IT) ingeschreven te Stasegemsesteenweg 183, 8530 Harelbeke, België onder ondernemingsnummer BE 0722.938.327, voortaan ook de "Dienstverlener";
 • Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die de partij is met wie Nivid een overeenkomst heeft aangegaan of wenst aan te gaan en/of de ontvanger van diensten verleend door Nivid.
 • Consument: De natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • Overeenkomst(en): alle, in relatie met de Klant, door Nivid gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Werkdag: Een andere dag dan een zaterdag, zondag of nationale feestdag in België;
 • Kantooruren: De periode van 9.00 tot 18.00 uur op een werkdag;
 • Beschikbaarheid van diensten: De beschikbaarheid of uptime voor web- en e-mailhostingdiensten met betrekking tot hostingwebsites web-opslag bestandsopslag en e-mails;
 • Downtime: De offline status van web- en e-mailhostingdiensten met betrekking tot het hosten van websites web-opslag bestandsopslag en e-mails waardoor ze ontoegankelijk zijn;
 • De services: Alle diensten die door de Dienstverlener aan de Klant worden verleend;

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Nivid.

De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst.

Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

3. Beschrijving van diensten

Nivid biedt als Dienstverlener een uitgebreide reeks diensten of services aan met betrekking tot informatica. Elke hieronder genoemde dienst is onderworpen aan zijn eigen reeks voorwaarden, beperkingen, normen en praktijken:

3.1 Web- en e-mailhostingservices

Serverruimte IP-adressen DNS-configuratie en -beheer en gegevensoverdracht voor het hosten van websites en e-mails.

 • Domeinregistratie: Registratie van domeinnamen.
 • DNS-beheer: Beheer van DNS-instellingen en DNS-records.
 • Beheer van SSL-certificaten: Aanschaf, installatie en vernieuwing van SSL-certificaten voor websitebeveiliging.
 • Configuratie van Reverse Proxy: Configuratie en optimalisatie van reverse proxies.
 • Beheer van containers: Inzet van containertechnologieën zoals Docker.
 • Serverbeheer: Installatie, configuratie, monitoring en onderhoud van web servers.
 • Databasebeheer: Installatie, configuratie, monitoring en onderhoud van databases.
 • Hosting van databases, applicaties en code: Hostingdiensten voor databases, applicaties en code om ontwikkel- en productiesystemen toegankelijk en operationeel te houden.
 • Opzetten van geautomatiseerde en geplande taken: Hulp bij het opzetten van geautomatiseerde en geplande taken om routinewerkzaamheden te automatiseren.
 • Back-upoplossingen: Back-upoplossingen om gegevens veilig te stellen en herstelmogelijkheden bij dataverlies te ondersteunen.

3.2 Information Technology (IT) Consulting

Adviseren over het gebruik van informaticamiddelen om bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Dit omvat strategische begeleiding met betrekking tot technologie IT-infrastructuur en het mogelijk maken van belangrijke bedrijfsprocessen.

3.3 Webontwerp en -ontwikkeling

Het ontwerpen bouwen en onderhouden van websites inclusief ontwerp van gebruikersinterfaces ontwerp van gebruikerservaringen en zoekmachineoptimalisatie. Ontwikkelingsservices omvatten zowel front-end als back-end ontwikkeling, programmatie en het schrijven van scripts.

3.3.1 Compatibiliteits-tests

Nivid hanteert methodes voor kwaliteitsborging voor webapplicaties en websites op verschillende platformen en internetbrowsers. Het gaat om het waarborgen van de kwaliteit van de weergave van de inhoud op verschillende schermformaten, schermresoluties, besturingssysteemversies, browserversies en browser-engines.

Browsertests worden niet gebruikt om te garanderen dat een website of applicatie er hetzelfde uitziet in browsers met verschillende mogelijkheden of op apparaten met schermen van verschillende grootte. Het betekent wel dat de Dienstverlener streeft naar een situatie waarin de ervaring van een persoon met een ontwerp aansluit bij de mogelijkheden van een browser of apparaat.

De tijd die nodig is om browsertests uit te voeren en wijzigingen aan te brengen in grafische elementen en code wordt alleen in de prijs van de Dienstverlener verwerkt als een webapplicatie of website bedoeld is voor openbaar gebruik. Wanneer de applicatie of website voor intern of lokaal gebruik is en niet bedoeld is om blootgesteld te worden aan het publiek, aan het internet of aan derden, wordt er niet automatisch een browsertest uitgevoerd, maar kan dit tegen een extra vergoeding worden aangevraagd.

3.3.2 Testen van desktopbrowsers

De Dienstverlener test alle geproduceerde producten in de huidige versies van de belangrijkste desktopbrowsers, waaronder Google Chrome, Brave, Microsoft Edge en Opera draaiend op de Chromium-engine en Mozilla Firefox. Ontwikkeling en browsertests gericht op Apple Safari met behulp van de WebKit-engine of Internet Explorer 11, 10, 9, 8 en lager moeten afzonderlijk worden aangevraagd.

3.3.3 Testen van mobiele browsers

Het testen van populaire apparaten met een klein scherm is essentieel om ervoor te zorgen dat de ervaring van een persoon met een ontwerp aansluit bij de mogelijkheden van het apparaat dat hij of zij gebruikt. We voeren mobiele browsertests alleen uit in een Chrome Browser op recente Android-versies. Ontwikkeling en browsertests gericht op iOS Safari moeten afzonderlijk worden aangevraagd.

3.4 Services voor fotobewerking en videorendering/-codering

Dit omvat beeldmanipulatie en -verbetering kleuraanpassing, retoucheren, en andere taken voor het bewerken van digitale afbeeldingen. Videoweergave- en coderingstaken omvatten conversie van videoformaten aanpassing van de resolutie en andere video-optimalisatieprocessen allemaal gericht op het verbeteren van de algehele kwaliteit en compatibiliteit van video-inhoud op verschillende platforms en apparaten.

Diensten met betrekking tot videobewerking, opnieuw coderen, rendering en soortgelijke activiteiten worden alleen aangeboden of uitgevoerd op media waarvoor de Klant alle benodigde rechten en toestemmingen heeft. Nivid zal niet werken aan auteursrechtelijk beschermd materiaal of media die niet eigendom zijn van de Klant.

3.5 Hardware onderhoud, assemblage, upgrades en herstellingen

Services omvatten regelmatig onderhoud van hardware om optimale prestaties te benaderen het assembleren van hardwaresystemen volgens Klantspecificaties het implementeren van hardware-upgrades om de systeemprestaties te verbeteren en het vervangen van defecte of beschadigde hardwarecomponenten.

Nivid is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische problemen en incompatibiliteitsproblemen die voortvloeien uit fabricagefouten, drivers, configuraties en BIOS-versies die door fabrikanten worden geleverd of gepubliceerd, wanneer Nivid hardwarediensten verleent. De Klant erkent dat dergelijke problemen buiten de controle van Nivid vallen en dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van deze problemen bij de respectieve fabrikanten ligt.

4. Projectafbakening

Een domein of 'scope' definieert en documenteert een lijst met specifieke projectdoelstellingen, leveringen en taken. Nadat beide partijen deze elementen schriftelijk hebben bepaald en overeengekomen door het onderstaande sjabloon te volgen, kunnen deadlines worden gesteld en kunnen de hiermee gemoeide kosten worden geschat of berekend. Voordat de Dienstverlener een project voor de Klant start, is een scope vereist.

4.1 Vereisten

De volgende beschrijvingen moeten door beide partijen zijn opgesteld en beschikbaar zijn:

 1. Projectoverzicht: Korte beschrijving van het project, de doelstellingen van de Klant en de gewenste resultaten.
 2. Projectdomein of 'Scope': Gedetailleerde beschrijving van de door de Dienstverlener uit te voeren taken.
 3. Leveringen of 'Deliverables': Gedetailleerde beschrijving van de specifieke elementen, kenmerken, functionaliteiten, diensten en inhoud die door de Dienstverlener zullen worden geleverd.
 4. Tijdlijn: Geschatte tijdlijn voor elke fase van het project, indien van toepassing, of anders een geschatte opleverdatum voor het totale project.
 5. Uitsluitingen: Beschrijving van wat niet onder de reikwijdte valt, inclusief handelingen die niet door de Dienstverlener worden uitgevoerd.

4.2 Aanvaardbaarheid

 1. Een scope moet in schriftelijke vorm bestaan. Verbale scopes worden niet geaccepteerd.
 2. Een scope dient door zowel de Dienstverlener als de Klant te worden goedgekeurd.

5. Wijzigingen en Revisies

5.1 Wijzigingen

Nivid ontwerpt en ontwikkelt producten op basis van de omschrijvingen en wensen van de Klant. Het is echter mogelijk dat een product of eindontwerp afwijkt van deze noden en wensen.

Op basis van specifieke schriftelijke feedback van de Klant, waarin de tekortkomingen en gewenste resultaten worden geformuleerd, kan Nivid het ontwerp of product aanpassen om het gewenste resultaat te bereiken.

Feedback voor wijzigingen en revisies dient door de Klant:

 • Schriftelijk te worden opgesteld - verbale communicatie, telefoongesprekken en spraakberichten worden niet geaccepteerd voor wijzigingen en revisies.
 • In detail te omschrijven hoe het huidige product niet aan de wensen voldoet.
 • De elementen te bepalen die moeten worden aangepast en de wijze waarin deze aanpassing gewenst is.

5.2 Revisies

Nivid biedt één (1) kostenloze revisie voor ontwerpen, producten of onderdelen daarvan.

Vanaf de tweede (2) revisie wordt een meerprijs aangerekend voor deze derde revisie, evenals voor alle daaropvolgende revisies.

Deze meerprijs bedraagt een tarief van €60,00 excl. btw per uur.

Er kunnen bijkomende kosten zijn afhankelijk van de aard van de wijzigingen. Deze worden vooraf berekend en aan de Klant meegedeeld, vóór aanvang van de bijkomende werkzaamheden.

6. Aanleveringen

6.1 Bestanden en media

De opdrachtgever dient alle materialen en inhoud ter beschikking te stellen die nodig zijn voordat de Dienstverlener met het project kan beginnen, inclusief computerbestanden zoals onbewerkte foto's, afbeeldingen, soundtracks, video of andere media in hun digitale vorm, op voorwaarde dat deze voldoen aan de eisen van de Dienstverlener. Voorwaarden uiteengezet in §(5.2 Auteursrechten) zijn van toepassing.

Tekstkopieën moeten in onbewerkt tekstformaat of in een Office-formaat worden aangeleverd; foto's of scans van tekst worden niet geaccepteerd.

Aanvaardbare formaten zijn: TXT, HTM, HTML, RTF, ODT, DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX.

Er worden geen andere bestandsformaten geaccepteerd voor tekstkopie.

6.2 Auteursrechten

De Klant garandeert jegens de Dienstverlener dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, handelsmerken of andere kunstwerken die worden verstrekt voor opname in het project of eindproduct, eigendom zijn van de Klant, of dat de Klant toestemming heeft om deze te gebruiken.

6.3 Verlening van rechten

De Dienstverlener gaat akkoord met de eeuwigdurende licentie van het recht om Werk weer te geven en over te dragen aan de Klant, met uitsluiting van het recht op creditering, wijziging en wederverkoop van het auteurschap, dat wordt behouden door de Dienstverlener. De Dienstverlener gaat ermee akkoord dat Werk wordt geproduceerd met de bedoeling dat het uniek is en niet zal proberen het Werk door te verkopen of te publiceren, behalve zoals hieronder aangegeven.

6.4 Nivid's recht op auteurskrediet

De Dienstverlener mag Werk gebruiken in het portfolio van Nivid (inclusief, maar niet beperkt tot, elke website waarop de Werken van Nivid worden weergegeven). De Klant hoeft de naam van Nivid niet samen met het Werk weer te geven, tenzij deze met enig redactioneel gebruik wordt beschreven, maar de Klant mag niet proberen anderen te misleiden dat Werk door iemand anders dan de Dienstverlener is gemaakt.

7. Ondersteuning en servicebeheer

Ondersteuning en servicebeheer worden door Nivid geleverd tijdens werkdagen en uren zoals gedefinieerd in §(1. Definities) en uitsluitend via de volgende kanalen:

Contactgegevens voor algemene ondersteuning:
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 484 211 382

Betaling:
Support en servicebeheer wordt gefactureerd tegen een tarief van €50,00 excl. btw per uur tenzij anders vermeld op onze tarievenlijst op https://nivid.it/tarieven.

In het geval van een noodsituatie buiten de standaard kantooruren kan de Klant contact opnemen met Nivid via onze speciale noodcontactkanalen. Deze noodsituaties kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot grote serviceonderbrekingen ernstige beveiligingsinbreuken of andere kritieke incidenten die onmiddellijke aandacht vereisen.

Contactgegevens voor noodgevallen:
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 484 211 382

Betaling:
Alle diensten die door Nivid aan de Klant worden geleverd buiten de standaard werkdagen en uren inclusief het reageren op noodsituaties worden gefactureerd tegen een tarief van €80,00 excl. btw per uur.

Noodprocedure:
Na ontvangst van de noodcommunicatie zal de oproepfunctie van Nivid de situatie beoordelen en dienovereenkomstig reageren. Het doel zal zijn om de situatie zo snel mogelijk aan te pakken en te corrigeren waardoor downtime of andere mogelijke gevolgen tot een minimum worden beperkt.

Het is belangrijk op te merken dat deze noodcontactmodaliteit alleen mag worden gebruikt voor echte noodsituaties. Voor niet-kritieke problemen of verzoeken gebruikt u de standaard communicatiekanalen tijdens kantooruren.

De focus van deze ondersteuningsservice ligt op het verbeteren van de gebruikerservaring het aanpakken van technische problemen en het bieden van hulp met betrekking tot de services die door Nivid worden geleverd.

De dekking van deze ondersteuningsservice is speciaal ontworpen om de Klant te helpen met:

 • Toegang en functionaliteit van de door Nivid geleverde diensten.
 • Technische prestatieaspecten van de door Nivid geleverde diensten.
 • Het oplossen van problemen met betrekking tot de hosting- en e-mailservices die door Nivid worden geleverd evenals IT-adviesdiensten.
 • Het aanbieden van begeleiding bij webdesign webontwikkeling fotobewerking en hardwarediensten (onderhoud montage upgrades en reparaties) aangeboden door Nivid.

De ondersteuningsdienst is beperkt tot problemen die rechtstreeks verband houden met de door Nivid geleverde diensten. Noodondersteuning strekt zich niet uit tot software van derden e-mailclients van derden of andere producten of diensten die niet door Nivid worden geleverd.

Bovendien mogen onze ondersteuningskanalen niet worden gebruikt voor functieverzoeken wijzigingen in het servicebereik softwareontwikkeling die verder gaat dan wat in deze overeenkomst is gespecificeerd.

8. Beschikbaarheid van hostingservices

Nivid streeft naar een servicebeschikbaarheid van 95% voor hosting. Dit betekent dat we ernaar streven om onze diensten met betrekking tot web- en e-mailhosting 95% van de tijd operationeel en toegankelijk te hebben voor de Klant. Dit is een doel, en hoewel we proberen het te bereiken, kan de beschikbaarheid afhangen van de cascade van de serviceprovider die op een meerlagige manier werkt met partijen en elementen buiten de controle van de Serviceprovider:

 • Infrastructuurvoorziening: Essentiële infrastructuurservices zoals opslag netwerken rekenresources en aanvullende componenten van een IT-omgeving in de cloud worden geleverd door cloudserviceproviders of infrastructuurproviders. Deze providers zijn verantwoordelijk voor het eigendom en het operationele beheer van de hardware die deze diensten faciliteert.
 • Hosting-wederverkoper en Provider (Nivid): De Hosting-wederverkoper of Reseller en Provider die als tussenpersoon opereert verwerft de diensten van de Infrastructuurprovider en biedt deze aan hun Klanten aan. In deze hoedanigheid dragen de Hosting Reseller en Provider extra waarde bij door de overgenomen diensten te beheren aanvullende functies en diensten te introduceren en Klantenondersteuning te bieden.
 • Klanten: Deze entiteiten of het nu bedrijven of particulieren zijn maken gebruik van de diensten die worden aangeboden door de Hosting Reseller en Provider. De Klanten communiceren voornamelijk met de Hosting Reseller en Provider voor hun behoeften met betrekking tot hosting en aanvullende diensten. De Klanten zijn afhankelijk van de Hosting Reseller en Provider voor het effectieve beheer en onderhoud van hun hostingdiensten evenals het bieden van de nodige ondersteuning.
 • Andere externe leveranciers: deze entiteiten zijn vergelijkbaar met de infrastructuurprovider in hun rol en bieden services van derden aan zoals e-mail beveiliging of andere toepassingen.

In deze Service Provider Cascade levert elke laag waarde aan de volgende laag door incrementele services of functionaliteiten aan te bieden. Dit relatiekader wordt omkaderd door een opeenvolging van contracten en dienstverleningsovereenkomsten.

De beschikbaarheidstoezeggingen van Nivid’s Infrastructuurproviders zijn hier te vinden:
https://contabo.com/en/legal/terms-and-conditions/
https://www.hetzner.com/legal/terms-and-conditions/

Overmacht gebeurtenissen die van invloed zijn op de infrastructuurprovider van Nivid zoals natuurrampen burgerlijke onlusten storingen in telecommunicatie stroomvoorziening of andere nutsvoorzieningen terreurdaden of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Nivid kunnen onze diensten verstoren.

Bovendien kunnen industriestandaard oorzaken zoals noodzakelijk onderhoudswerk software-updates hardware storingen netwerkproblemen plotselinge pieken in internetverkeer of problemen met externe serviceproviders ook van invloed zijn op de beschikbaarheid van services. Hoewel Nivid ernaar streeft de impact van dergelijke evenementen te minimaliseren en het redelijke serviceniveau te bieden kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als gebeurtenissen die van invloed zijn op de infrastructuur die buiten het bereik van Nivid liggen ertoe leiden dat de beschikbaarheid van de service onder de 95% daalt.

9. Serviceverzoeken

Alle gewenste wijzigingen in de geleverde diensten met inbegrip van functieverzoeken of wijzigingen in de omvang van de dienst moeten formeel worden besproken via het onderstaande e-mailadres of het online Projectenplatform van Nivid en moeten in overeenstemming zijn met de Algemene Voorwaarden:

Contactgegevens Standaard serviceaanvraag :
E-mail: [email protected]
Online: https://projects.nivid.it

10. Prijzen:

De prijzen die door Nivid op de website worden vermeld, zoals via de lijst met tarieven en andere kanalen, zijn altijd onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 30 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte. Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw, tenzij anders aangegeven, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen voor de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode dient de volledige prijs betaald te worden overeenkomstig §(11. Leverings-, betaal- en protesttermijnen).

11. Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Nivid verstrekte leveringstermijnen zijn slechts indicaties en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijnen worden altijd in werkdagen weergegeven. Een redelijke vertraging in de levering geeft geen recht op annulering van de bestelling of enige schadevergoeding.

Eventuele klachten over de levering moeten door de Klant binnen 8 werkdagen na levering van de goederen of de aanvang van de dienstverlening schriftelijk aan Nivid worden gemeld. Klachten over de levering of uitvoering kunnen niet worden gebruikt als reden om de betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Indien er binnen 8 werkdagen na verzending van een factuur geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, wordt de factuur en de daarin vermelde bedragen, producten en diensten als onherroepelijk aanvaard beschouwd.

Facturen dienen binnen een maand na de factuurdatum te worden betaald. Als de Klant na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, wordt hij na de eerste aanmaning, waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling worden vermeld, als in gebreke beschouwd. Indien de Klant in gebreke blijft, heeft dat de volgende gevolgen:

 1. Er wordt wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening gebracht;
 2. De Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag hoger is dan 15% van de hoofdsom, tenzij de Klant een Consument is, in welk geval de verschuldigde kosten conform de toepasselijke wetgeving zullen zijn;
 3. De dienstverlening aan de Klant kan zonder verdere waarschuwing worden opgeschort (en eventuele door de Klant gehoste websites ontoegankelijk gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan;
 4. Nivid heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen conform artikel 2 en om geleverde goederen terug te nemen, voor zover dit mogelijk is.

De registratie van een domeinnaam is alleen mogelijk als de Klant tijdens het registratieproces uitdrukkelijk heeft ingestemd met directe registratie en de Consument afziet van het herroepingsrecht zodra de domeinnaam daadwerkelijk is geregistreerd. In dat geval is §(18. Herroepingsrecht) van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.

12. Gegevensbescherming en -beveiliging

Nivid streeft ernaar om de gegevens van de Klant te beschermen en te beveiligen. Hier is een lijst met veelvoorkomende praktijken die Nivid implementeert:

 • Infrastructuurbeveiliging: Nivid voert jaarlijks risicobeoordelingen uit en implementeert technische en organisatorische maatregelen zoals toegangscontrole in overeenstemming met het risico dat wordt gevormd om nadelige effecten te voorkomen.
 • Firewalls en inbraakdetectiesystemen (IDS): Onze servers worden beschermd door firewalls die inkomend en uitgaand netwerkverkeer bewaken en controleren op basis van vooraf bepaalde beveiligingsregels. We gebruiken IDS ook om kwaadaardige activiteiten te detecteren.
 • SSL-certificaten: Nivid gebruikt SSL-certificaten (Secure Sockets Layer) om een gecodeerde verbinding tot stand te brengen tussen een webserver en een browser zodat alle gegevens die tussen hen worden doorgegeven privé blijven.
 • Regelmatige updates: Nivid houdt al zijn software up-to-date om te beschermen tegen veelvoorkomende kwetsbaarheden. Dit omvat regelmatige updates en patches voor het besturingssysteem van onze server en andere software.
 • Back-up en herstel: Dagelijkse back-ups worden veilig gemaakt en opgeslagen zodat Nivid gegevens kan herstellen in geval van verlies of corruptie.
 • Versleuteling en hashing: Gegevens die door de Klant als gevoelig worden beschouwd moeten als zodanig worden gelabeld bij de communicatie met Nivid en worden op verzoek van de Klant op onze servers opgeslagen met AES256-codering of een equivalent daarvan. In dergelijke gevallen worden wachtwoorden gehasht met behulp van het bcrypt-hashingalgoritme of een gelijkwaardig algoritme.
 • Antivirus- en antimalwarebescherming: Nivid gebruikt antivirus- en malwarebescherming om onze servers te scannen en te beschermen tegen bedreigingen.
 • Gebruikerseducatie: Nivid informeert en informeert de Klant over veilige online praktijken en hoe ze hun gegevens aan hun kant veilig kunnen houden.

Door deze praktijken te implementeren wil Nivid veilige webhostingservices bieden die uw gegevens beschermen.

Hoewel Nivid ernaar streeft passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zoals hierboven beschreven hangt de beveiliging van gegevens ook af van de naleving door de Klant van onze aanbevolen informatiebeveiligings- en gegevensbeschermingspraktijken. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot het onderhouden van sterke unieke wachtwoorden het regelmatig bijwerken van software strategieën voor wachtwoordopslag en het beperken van toegangscontrole inloggegevens en gegevens.

Nivid wil de Klant helpen bij het zo goed mogelijk beheren en oplossen van dergelijke incidenten. Indien nodig kunnen de services van Nivid worden gebruikt om eventuele problemen op te lossen services te herstellen of gegevens te herstellen. Dergelijke diensten worden geleverd op basis van de voorwaarden en tarieven die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd.

In het geval dat een datalek of ongeautoriseerde toegang tot de systemen van Nivid direct of indirect wordt veroorzaakt door de acties of nalatigheid van de Klant zijn de volgende kosten van toepassing op de noodzakelijke inbreukbeheer- en incidentresponsdiensten:

 • Incidentonderzoek: €200,00 excl. btw - Dit omvat het eerste onderzoek om de omvang van de inbreuk de getroffen systemen en de mogelijke gecompromitteerde gegevens te bepalen.
 • Systeemherstel: €100,00 excl. btw per uur - Dit omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om systemen in hun normale staat te herstellen inclusief het opnieuw opstarten van de server, configuratiewijzigingen of ander technisch werk.
 • Gegevensherstel: €100,00 excl. btw per uur - Dit omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om verloren gegevens te herstellen indien mogelijk.
 • Beveiligingsversterking: €100,00 excl. btw per uur - Dit omvat het implementeren van aanvullende beveiligingsmaatregelen om een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen.
 • Naleving van de regelgeving: Als de inbreuk resulteert in verplichte rapportage aan regelgevende instanties wordt een vast bedrag van €1.500,00 excl. btw in rekening gebracht voor het beheer van het nalevingsproces. Dit omvat de tijd en moeite die nodig is om de nodige rapporten en documenten voor te bereiden en in te dienen.
 • Klantcommunicatie: Als de inbreuk communicatie met Klanten of andere derden vereist wordt een vast bedrag van €100,00 excl. btw in rekening gebracht voor het maken en verspreiden van deze communicatie.

Houd er rekening mee dat deze kosten een aanvulling zijn op eventuele kosten schade of boetes waarvoor de Klant aansprakelijk kan zijn als gevolg van de schending. Deze kosten zijn niet onderhandelbaar en worden rechtstreeks aan de Klant in rekening gebracht.

Door gebruik te maken van de diensten van Nivid, erkent de Klant hun begrip van deze verantwoordelijkheden en stemt ermee in om de aanbevolen veiligheids- en beveiligingspraktijken te volgen zoals verstrekt door Nivid in het document "Nivid - Aanbevelingen voor beveiligingspraktijken".

De Klant stemt er ook mee in om Nivid binnen 48 uur op de hoogte te stellen in geval van beveiligingsinbreuken of vermoedelijke ongeoorloofde toegang tot hun account of gegevens.

13. Beperkingen en aansprakelijkheid

Nivid is niet aansprakelijk voor problemen of schade die voortvloeien uit:

 1. Misbruik van diensten door de Klant: Het is de Klant ten strengste verboden om de services te misbruiken of deel te nemen aan illegale activiteiten zoals cybercriminaliteit. Dit omvat maar is niet beperkt tot hacken phishing het verspreiden van malware of andere ongeautoriseerde of illegale activiteiten. Bovendien is het gebruik van bots scripts of enige andere vorm van automatisering die het netwerk kan overbelasten buitensporige bandbreedte kan verbruiken of de gebruiksparameters die in de Algemene Voorwaarden zijn beschreven kan overschrijden ook ten strengste verboden. Elke schending van deze voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst naar eigen goeddunken van Nivid zonder enige aansprakelijkheid van Nivid. Door deze overeenkomst te ondertekenen erkent de Klant hun begrip van deze verboden en de mogelijke gevolgen van schending.
 2. Overmacht: Nivid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onbeschikbaarheid van de service gegevensverlies of andere problemen als gevolg van gebeurtenissen buiten haar redelijke controle die van invloed zijn op de infrastructuurprovider van Nivid zoals natuurrampen burgerlijke onlusten storingen in telecommunicatie stroom of andere nutsvoorzieningen terreurdaden of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Nivid die onze diensten kunnen verstoren. Bovendien kunnen industriestandaard oorzaken zoals noodzakelijk onderhoudswerk software-updates hardware storingen netwerkproblemen plotselinge pieken in internetverkeer of problemen met externe serviceproviders ook van invloed zijn op de beschikbaarheid van services.
 3. Problemen met betrekking tot software of integraties van derden: Nivid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen fouten of schade als gevolg van software of integraties van derden die door de Klant worden gebruikt. Nivid biedt geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid of prestaties van software van derden.
 4. Hardwarestoring of -schade: Nivid streeft ernaar om hoogwaardige hardware diensten te leveren aan de zakelijke computers van de Klant inclusief onderhoud assemblage upgrades en reparaties. De Dienstverlener is echter niet verantwoordelijk voor hardware storingen of schade die ontstaat als gevolg van factoren buiten zijn controle zoals fabricagefouten of misbruik door de Klant.

In ieder geval is Nivid niet aansprakelijk jegens de Klant of een derde partij voor schade inclusief maar niet beperkt tot beëindiging van de service gegevensverlies of voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Service door de Klant.

Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in België. De Klant stemt ermee in om Nivid schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade verliezen of kosten die zijn opgelopen als gevolg van misbruik van de services door de Klant of schending van deze voorwaarden.

14. Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

14.1 Vertrouwelijkheid

Nivid erkent dat het tijdens het uitvoeren van zijn diensten onder deze overeenkomst toegang kan hebben tot bepaalde informatie inhoud of documenten van de Klant die uitdrukkelijk zijn gelabeld als "Vertrouwelijk" ("Vertrouwelijke informatie"). Nivid streeft ernaar om al dergelijke vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te houden en dergelijke informatie niet aan derden bekend te maken of dergelijke informatie te gebruiken voor welke doeleinden dan ook buiten het bereik van deze overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. Alle andere informatie die niet expliciet als vertrouwelijk is bestempeld is niet onderworpen aan deze beperkingen.

Intellectueel eigendom: Bij het verlenen van diensten streeft Nivid ernaar geen inbreuk te maken op of inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van de Klant of een derde partij. De Klant behoudt al zijn intellectuele eigendomsrechten op alle gegevens informatie en ander materiaal dat aan Nivid wordt verstrekt.

Eigendomsrechten: Tenzij anders vermeld in deze overeenkomst alle materialen inclusief maar niet beperkt tot computersoftware (in objectcode en broncodevorm) gegevens of informatie ontwikkeld of verstrekt door Nivid onder deze overeenkomst en alle knowhow methodologieën apparatuur of processen die door Nivid worden gebruikt om de diensten aan de Klant te leveren inclusief zonder beperking alle auteursrechten en alle andere eigendomsrechten die daaraan inherent zijn en daarmee samenhangend zijn (gezamenlijk "Nivid-materialen") blijven het enige en exclusieve eigendom van Nivid. Bij beëindiging van deze overeenkomst is Nivid niet verplicht om dergelijke Nivid-materialen aan de Klant te verstrekken of in licentie te geven.

14.2 Uitzonderingen en beperkingen:

De intellectuele eigendomsrechten op alle gegevens informatie broncode en materiaal die beschikbaar worden gesteld of overgedragen aan de Klant als onderdeel van de webdesign- webontwikkelings- fotobewerkings- videoweergave- en videocoderingsdiensten die door Nivid aan de Klant worden geleverd inclusief de eindproducten (waaronder websites en webapplicaties) van deze specifieke diensten zijn eigendom van de Klant nadat de diensten volledig zijn betaald.

15. Verboden gebruik en activiteiten

Door gebruik te maken van de diensten die door de Dienstverlener worden aangeboden, stemt de Klant ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en zich te onthouden van het schenden van de rechten van anderen of het verstoren van hun gebruik en genot van de diensten van de Dienstverlener.

De volgende activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden:

 • Illegale activiteiten: De opdrachtgever zal de diensten van de Dienstverlener niet gebruiken voor illegale doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Dit verbod strekt zich uit tot, maar is niet beperkt tot, het delen, verspreiden of promoten van illegale inhoud, het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, hacken of andere acties die in strijd zijn met wet- en regelgeving.
 • Spamming: Het is de Klant niet toegestaan om diensten van Nivid te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde bulk- of commerciële berichten. Dit verbod strekt zich uit tot, maar is niet beperkt tot, het verzenden van spam, het vragen van Klanten om spam die door andere serviceproviders is verzonden en het verzamelen van antwoorden op berichten die door een andere serviceprovider zijn verzonden, waarbij deze berichten dit beleid of het beleid van de andere provider schenden.
 • Distributie van schadelijke software: De Klant mag de diensten niet gebruiken voor de distributie van software die opzettelijk schade toebrengt aan clientapparaten, servers of netwerken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, virussen, wormen, Trojaanse paarden, ransomware of andere soorten schadelijke software.
 • Intimidatie: De cliënt mag de diensten niet gebruiken om anderen lastig te vallen of te intimideren. Dit verbod strekt zich uit tot, maar is niet beperkt tot, het verzenden van materiaal (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat op onrechtmatige wijze lichamelijk letsel of vernietiging van eigendommen bedreigt of aanmoedigt.
 • Inbreukmakende inhoud: De Klant mag de services niet gebruiken om inbreuk te maken op de eigendomsrechten van anderen, inclusief maar niet beperkt tot ongeautoriseerde auteursrechtelijk beschermde tekst, afbeeldingen, muziek, films of andere inhoud, handelsmerken, patenten of bedrijfsgeheimen.
 • Schadelijke inhoud: De Klant mag de services niet gebruiken om schadelijke of aanstootgevende inhoud te hosten of te verspreiden, inclusief maar niet beperkt tot pornografie, racistische opmerkingen, haatdragende uitlatingen of ander materiaal dat naar eigen goeddunken schadelijk, aanstootgevend of anderszins aanstootgevend wordt geacht.

Het niet naleven van deze verboden vormt een schending van deze overeenkomst en kan, indien van toepassing, resulteren in onmiddellijke beëindiging of opschorting van de diensten, mogelijke juridische stappen en kennisgeving aan wetshandhavingsinstanties. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om elke vermeende overtreding te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die passend worden geacht om de overtreding(en) onmiddelijk stop te zetten.

16. Website Disclaimer

De informatie op deze website wordt door de Dienstverlener verstrekt op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis, met dien verstande dat de Dienstverlener geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook geeft, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van alle informatie op de site.

Hoewel de Dienstverlener ernaar streeft nauwkeurige en tijdige informatie bij te houden, kunnen er onbedoelde technische of feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen. De Dienstverlener geeft geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items op de site, en de Dienstverlener wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in deze materialen.

De Dienstverlener verplicht zich er niet toe de informatie op de site bij te werken. De informatie op de site kan op elk moment verouderd zijn en de huidige ontwikkelingen niet weerspiegelen.

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Dienstverlener op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de juistheid, adequaatheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de site.

Het gebruik van de site door de Klant en het vertrouwen op de informatie op de site is uitsluitend op eigen risico van de Klant. De Dienstverlener wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat de Klant of een andere bezoeker van de site in dergelijk materiaal stelt, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Er kunnen periodiek wijzigingen worden toegevoegd aan de informatie hierin; deze wijzigingen kunnen al dan niet worden opgenomen in een nieuwe versie van de site. Indien de Klant informatie van de site heeft verkregen uit een andere bron dan de site, kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verkregen informatie en wijst hij alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade.

17. Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.

Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij Nivid hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. Nivid zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf en enkel na teruggave van alle goederen.

17.1 Opzegging

Elke partij kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen om welke reden dan ook met een schriftelijke opzegtermijn van 30 dagen.

Bij beëindiging is Nivid niet aansprakelijk jegens de Klant of een derde partij voor schade inclusief maar niet beperkt tot beëindiging van de service. De Klant blijft aansprakelijk voor eventuele vergoedingen of kosten die vóór de beëindigingsdatum zijn gemaakt.

17.2 Leveringen en werk

De vergoeding voor webontwerp, grafisch ontwerp, webontwikkeling, programmeerwerk en advieswerk, inclusief het schrijven van documenten, kan alleen worden terugbetaald na contractbreuk door de Dienstverlener. In geval van annulering van deze opdracht blijft het eigendom van alle geschreven code, auteursrechten en het originele (kunst)werk behouden bij de Dienstverlener en worden annuleringskosten voor voltooide werkzaamheden door de opdrachtgever betaald. Als het project op uurbasis is en het project wordt geannuleerd door de Klant, gaat de Klant ermee akkoord om niet minder dan 100% van de reeds gefactureerde uren voor het project te betalen op het moment van annulering, plus een vast bedrag van € 60,00 of 50% van de resterende uren die naar verwachting op het project zouden worden voltooid, afhankelijk van welke van de twee het grootst is.

18. Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

Indien een deel van deze algemene voorwaarden die de overeenkomst tussen partijen vormen om welke reden dan ook onwettig of nietig zou zijn zal dit de geldigheid van de andere delen van de overeenkomst niet aantasten tenzij het zonder deze nietige bepaling niet zou kunnen blijven bestaan.