Algemene Voorwaarden

Definities

 • Nivid: Cespedes Arkush, Alan (handelsnaam: Nivid, Nivid IT) gevestigd te Harelbeke, BE onder ondernemingsnr. BE 0722.938.327.
 • Klant: degene met wie Nivid een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Nivid en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nivid.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen, offertes en aanvaarding

 • Aanbiedingen en offertes van Nivid zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
 • Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Nivid slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Content delivery

Heropstart project

Uitvoering

Nivid voert alle projecten uit op basis van een stappenplan.

 1. Onboarding

 2. Situering

 3. Afbakening

  Bij de afbakening wordt de scope van het project vastgelegd. Dit bepaalt de omvang en bereik van het project. Alle onderdelen en functionaliteiten en waar ze betrekking tot hebben en de mate waarin, worden gedefiniëerd in samenspraak met de klant. Op basis van deze afbakening bepaalt Nivid de benodigdheden, de te gebruiken technologiën en de werkwijze.

 4. Voorstellen en prijszetting

  Na het vastleggen van de scope (afbakening), de benodigdheden en een of meerdere werkwijzen, vormt dit de basis van een of meerdere voostellen van Nivid naar de klant toe. Dit voorstel komt met een offerte en/of een uurtarief, afhankelijk van de aard van de werken. [zie Aanbiedingen, offertes en aanvaarding]

 5. Contracten en facturatie

Wijzigingen en Revisies

Nivid ontwerpt en ontwikkelt producten op basis van omschrijvingen en wensen van de klant. Het is echter steeds mogelijk dat een product of eindontwerp afwijkt van deze noden en wensen.

Op basis van specifieke schriftelijke feedback van de klant waarbij de tekortkomingen en aangepaste resultaten worden geformuleerd, kan Nivid met deze informatie het ontwerp of product aanpassen om het gewenste resultaat te bekomen.

Deze feedback dient door de klant:

 • schriftelijk te worden opgesteld - verbale communicatie, telefoongesprekken en spraakberichten worden niet aanvaard voor revisies;
 • omschrijft in detail hoe het huidig product niet aan de wensen voldoet;
 • bepaalt de elementen die dienen aangepast te worden, en de wijze waarin deze aanpassing gewenst is.

Nivid bied twee (2) kostenloze revisies voor ontwerpen, producten of onderdelen ervan.

Revisie Meerprijs

Vanaf een derde (3) revisie wordt een meerprijs aangerekend voor deze derde revisie alsook voor alle daaropvolgende revisies.

Deze meerprijs bedraagt een tarief van €54,45 incl. BTW per uur.

Er kunnen steeds bijkomende kosten zijn afhankelijk van de aard van de wijzigingen. Deze worden op voorhand berekend en aan de klant meegedeeld,
vóór aanvang van de bijkomende werken.

Review and Approval

Review window, days to get back to me

Out of scope